Mavesår

Mavesår i mavesækken eller tolvfingertarmen er en almindelig lidelse blandt danskerne. Mavesår giver smerter opadtil i maven mellem brystbenet og navlen, men der kan også være andre symptomer til stede. Det anslås at 5% af alle danskere vil få mavesår på et tidspunkt i livet. Det ses lige hyppigt blandt både mænd og kvinder.

Der kan være flere årsager til, at man får et mavesår. Typisk er det dog en forhøjet syreproduktion, der igen kan være opstået af flere årsager. Ofte skyldes det en kombination af alkohol, tobak, kaffe, stress og lægemidler indeholdende acetylsalicylsyre eller lignende stoffer (de såkaldte “NSAID-præparater”). ”NSAID-præparater” er fx Kodimagnyl, Aspirin, Ipren og Ibuprofen. Lægemidler indeholdende binyrebarkhormon (steroid) kan ligeledes give mavesår.

Slutteligt kan infektion med mavesårsbakterien Helicobacter Pylori give mavesår. Det anslås at 25% af danskere har mavesårsbakterier i mavesækken.

Årsagen til mavesår er ikke nødvendigvis en af ovennævnte. Det er ofte også en kombination af allle ovenstående faktorer.

Symptomer på mavesår

  • Blødning, som kan vise sig på flere måder. Man kan både have opkastninger med blod, og hvis blodet er størknet, kan det ligne kaffegrums. Ved større blødninger kan man få sort og meget ildelugtende afføring pga. fordøjet blod.
  • Kvalme og opkastninger.
  • Smerter fra den øvre del af maven
  • Diffust ubehag fra den øvre del af maven.

Hvad skal man gøre ved tegn på mavesår?

Ved tegn på blødning fra mave-tarm-kanalen skal man altid søge læge. Har du mistanke om, at blødningen er et resultat af et stort forbrug af alkohol, tobak og kaffe, bør du stoppe med at indtage dette, indtil du er blevet undersøgt af en læge. 

Lægen stiller diagnosen med en kikkertundersøgelse af spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen(gastroskopi). Gastroskopien bliver evt. kombineret med udtagning af en vævsprøve (biopsi).

Behandling af mavesår

Behandling af et mavesår kan ske ved, at patienten ophører med de faktorer, der mistænkes at kunne have udløst mavesåret (se ovenfor). Dertil skal der gives syrepumpedæmmere (fx Panttroprazol og Lanzoprazol). Disse præparater nedsætter mavens syreudskillelse.

Hvis man påviser mavesårsbakterier skal den syrehæmmende behandling kombineres med en antibiotikakur i en uge.

Kontrol af behandlingens effekt

Et mavesår i mavesækken skal følges til opheling med kikkertundersøgelse en gang om måneden.

Mavesår i tolvfingertarmen skal ikke nødvendigvis følges med nye kikkertundersøgelser, men effekten af antibiotikabehandling for mavesårsbakterier skal kontrolleres ved en pusteprøve 4 uger efter antibiotikabehandlingen er afsluttet.

Komplikationer ved mavesår

Den alvorligste komplikation er kraftig blødning, der i sjældne tilfælde kan være livstruende. Blodigt opkast eller blod i afføring eller sortfarvet afføring bør straks føre til vurdering af læge. Indlæggelse til akut undersøgelse og behandling er oftest nødvendig.

En anden alvorlig komplikation til mavesår er perforation af mavesækken eller tolvfingertarmen. Perforation medfører akut indsættende kraftige smerter i maven. I disse tilfælde skal man også straks vurderes af læge. Indlæggelse og akut operation er nødvendig.

Småblødninger over en længere periode kan medføre blodmangel.