Anal lidelser

Gener i endetarmsåbningen kan hidrøre fra et væld af tilstande. De fleste er fredelige, men enkelte kan være alvorlige. Det drejer sig oftest om kløe, smerter eller blødning. Du kan læse om de enkelte tilstande her på hjemmesiden.

For at finde ud af om, generne er ufarlige og eventuelt komme af med dem, skal man undersøges med kikkert. det er en hurtigt udført (5-10 min) og relativt fredelig affære. Du kan læse mere om undersøgelsen her.