Undersøgelse af endetarm og nederste tyktarm

Endetarmen og nederste tyktarm undersøges for derved at kunne afsløre, om der er sygelige tilstande i tarmen så som fx tarmbetændelse, polypper, udposninger, forsnævringer eller tarmkræft. Den udføres gennem endetarmen med et endoskop, der er en bøjelig og styrbar kikkertslange med samme tykkelse som en finger. Igennem denne kan man undersøgese både den indvendige del af endetarmen og den nederste del af tyktarmen. Et endoskop gør det også muligt at indføre instrumenter i tarmene. Det kan fx være instrumenter til behandling eller til udtagning af prøver til nærmere undersøgelse fra tarmenes slimhinde.

Inden undersøgelsen

Inden undersøgelsen er det vigtigt, at du får udrenset tarmene. Dette gøres via et udreningsmiddel, der virker afførende. Udreningsmidlet er gratis og kan hentes på et apotek, hvor det ligger klart under dit cpr-nr. Hvilket apotek, du ønsker at afhente på, aftales med din læge, der efterfølgende giver besked til apoteket. Har du ikke mulighed for at afhente udrensningsmidlet på et apotek, kan du hente det her i klinikken. Med udrensningsmidlet følger der en udførlig vejledning, som du bør følge.

I tillæg til indtagelse af udrensningsmidlet, bør du være opmærksom på det, som du indtager. I døgnet før undersøgelsen indtages kun let kost, herunder fx hvidt brød, klar suppe og lignende. Du bør drikke rigeligt med væske.

Ca. 2 timer før undersøgelsen tages klysmaet, der følger med udrensningsmidlet. Dette gøres ved at tømme indholdet op i endetarmen. Der medfølger naturligvis også her en udførlig instruks.

Selve undersøgelsen

Mens undersøgelsen foregår, ligger patienten på sin venstre side eller på ryggen, hvorefter kikkerten føres ind i tarmen. For at lette kikkertens vej gennem tarmen, kan det være nødvendigt at ændre lejring under undersøgelsen. Undersøgelsen varer i alt ca. 10 minutter.

De fleste patienter oplever nogen ubehag i forbindelse med undersøgelsen. Dette, da det er nødvendigt at puste luft op i tarmen under undersøgelsen, hvilket kan resultere i ubehag i form af trykken og pressen i maven. 

Efter undersøgelsen

Når undersøgelsen er overstået får du svar på resultatet med det samme. Det samme gør din praktiserende læge. Er der udtaget vævsprøver, så foreligger resultatet af disse efter 1 uge, hvorefter du kan kontakte din egen læge og få svar på disse

Umiddelbart efter undersøgelsen kan du spise og drikke, sådan som du plejer.

Scroll to Top