Divertikler (udposninger)

Udposninger på tyktarmen kaldes også for divertikler. De opstår ved at slimhinden presses ud gennem muskulaturen. Er der mange divertikler kaldes det divertikulose. Som regel er de lokaliserede til den nederste tredjedel af tyktarmen, som er lokaliseret nedadtil til venstre i bughulen.Divertikler ses oftest hos ældre mennesker. Kun 5 % af 40-årige har divertikler, mens 75 % af alle 75-årige har divertikler. De kan således betragtes som et aldersfænomen. Divertikler er ingen sygdom men en helt fredelig tilstand for langt de fleste.

Hvorfor får man divertikler?

Divertikler opstår formentlig som følge af svage områder i tarmvæggens muskulatur samtidigt med et højt tryk inde i tarmen. Trykket medfører at slimhinden presses ud gennem muskulaturen.

Der er en sammenhæng mellem et livslangt indtag af kost, der er fattigt på fibre, forstoppelse og udvikling af divertikler.

Symptomer på divertikler

Divertikler og divertikulose giver sjældent symptomer. Det kan dog give anledning til vekslende afføring, en fornemmelse af dårlig tarmtømning og oppustethed. I sjældne tilfælde kan der komme mavesmerter og blødning fra divertikler.

Påvisningen af divertikler

Divertikler påvises bedst ved en kikkertundersøgelse af tyktarmen, enten en koloskopi eller sigmoideoskopi. Der kan foretages en CT-scanning med kontrast.

Forebyggelse af divertikler?

Forebyg forstoppelse med rigelig væskeindtagelse (gerne 2 liter væske dagligt for voksne), fiberrig kost, evt. et fibertilskud og daglig motion. Se mere om forebyggelse af problemerne på www.altomkost.dk.

10 til 20 % af mennesker med divertikler vil opleve et eller flere tilfælde betændelsestilfælde. Tilstanden kaldes divertikulitis, og forløbet er oftest fredeligt og uden komplikationer. Der vil som regel være ømhed/smerter nedadtil i venstre side. Oplever du feber skal der gives antibiotika. Sædvanligvis varer tilfældet 1-2 uger. I sværere tilfælde kan der udvikles tarmslyngslignende tilstand med kvalme, opkastninger og stop for luft og afføring. Er dette tilfældet skal man altid vurderes af læge, da en operation kan komme på tale.